Artiklar - Matarengiposten

Matarengi Forskarförening

i Övertorneå

Matarengi Forskaförening Logga

Artiklar - Matarengiposten
- Vart tog alla soldattorp vägen - Sören Lejonclou

- Är Särkilax kapell den äldsta kyrkan i Tornedalen


- Artiklar på Matarengiforskarföreningens hemsida - Sören Lejonclou


- Matarengi Tingshus - Tage Hietala

- Resa genom Sveriges och Norges Lappmarker 1821 - Sören  Leijonclou


- Resenärer på Nordkalotten i forna Tider - Sören Leijonclou

- Nordkalottens kultur- och forskningscentrum - Marita Mattson Barsk


- Byar, Hemman, Mantal och Geografiska lägen i Övertorneå socken

- Soldaterna i Torne Kompani eller Majorens kompani - Sören Leijonclou

- Presentation av Hilja Byström - Marita Mattsson Barsk


- Matilda Fogman - barnmorska och andlig moder - Marita Mattsson Barsk

- Släktgården Aunes över 200 år


- Röda Kvarn

- Från Tornedalen till Nordnorge


- Maggie från Orjasjärvi - Roland Juntti

- Corvetten Carlskrona - en svensk stolthet

- Ödemarks liv eller Saras saga - Harry Johansson


- St Andreas Notfiskarnas skyddshelgon i Särkilax - Östen Bucht

- Ett emigrantöde - Isak Wilhelm Huhta - Ragnar Sannemalm

- Till minne av Erik Wahlberg - Sören Leijonclou


- Kilkula med betydelsen karvstock - Östen Bucht

- Timmerhuggaren Salkon Pekka i Joenkylä - Sture Torikka 


- Clara Johansdotter Grapes anförvanter  1500-1600 - Per-Olof Snell


- Hiirivaara begravningsplats i Haapakylä - Skogskyrkogården - Harry Johansson

- Att sälja torsk och köpa en kostym - Sture Torikka


- Birkarlarna i Armassaari och Niemis - Per-Olof Snell

- Solkorset - ett uttryck för soldyrkan vid Norra Polcirkeln - Östen Bucht


      - Birkarlarna på Oravaisensaari och deras anförvanter - Per-Olof Snell

      - Hietaniemi gård - Östen Bucht


      - Varifrån kom Nicolaus Nicolai Ulopolitanus? - Per-Olof Snell

      - Lyngenhästen, Tornedalshästen, Nordlandshästen  - Östen Bucht

      - Besök av Jay Isaacson - Ingrid Fryksell och Ann-Kristin Sundelin      - Projekt Särkilax 400 år - Leif Toolanen och Jan Tollin

      - Kaulirannan asutus 1500-1600 luvulla  - Pekka Vanhainen

      - Bosättning i Kaulinranta 1500-1600 talen - P Vanhainen (T Wahlberg)

      - Utdrag ur dagsverksbok för flottning vid Torneälv - Vega Kihlström

      - Jay Isaacson Walked Where His Ancesters Walked - Jay Isaacson


- 2016 års Släktforskardagar i Umeå - Marita Mattsson Barsk

- Knektar från Övertorneå socken 1624-1629 och om

  en veteran från Trettioåriga kriget - Petter Antti

- Den tidiga sjöfarten från Torne socken - Per-Olof Snell


- Ohtana-Hannu - Petter Antti

- Torneås första borgmästare och deras familjekrets

   Några livsöden - Per-Olof Snell

- Den tidiga sjöfarten från Torne socken - Per-Olof Snell


- Statsmakternas uppföljning av predikosjukan eller ”Den Wiklundska

  rörelsen” i Övertorneå under 1770-talet  - Marita Mattsson Barsk

- Kaulinrannan karsinapadot vuosina 1791-1920 ja 1929-1958

  - Pekka Vanhainen

- Karsinapator i Kaulinranta åren 1791-1920 och 1929-1958 - Pekka

   Vanhainen


- Utdrag ur Dagboks anteckningar Flotting i Torneälv i Karungi distrikt

- Vega Kihlström

- Träsken och gäddan – torneåböndernas insjöfiske under 1500-

  talet - Petter Antti


- Seminariedag tillägnad Erik Wahlberg 100 år - Marita Mattsson Barsk,

Vega Kihlström, Ann-Kristin Sundelin

- Utdrag ur Dagboks anteckningar Flotting i Torneälv i Karungi distrikt

- Vega Kihlström

- Tolkar och skrivare i Torneå domsaga - Per-Olof Snell


          . Matarengiposten nr 22

       - Utdrag ur Dagverkboks anteckningar Flotting i Torneälv 1932 -

            Vega Kihlström

         - Bildarkivet vid Nordkalottens kultur- och forskningscentrum - Henry Barsk

         Länsmän i Torne socken 1560-1860 - Per-Olof Snell

      

          . Matarengiposten nr 23

       - Torolf Kveldulfssons vej till Kvenland årene 873-874 e Kr - Östen Bucht


         . Matarengiposten nr 24

       - SAHA  - Per Vanhaniemi

       Familjen Simus utvandring till Brasilien - Marianne Andreasson

        Kyrkoherdarna Georgius Henrici och Johannes Torneus - Per-Olof Snell

 

Nr 1

Nr 7

Nr 13

Nr 2

Nr 8

Nr14

Nr 3

Nr 9

Nr 15

Nr 4

Nr 10

Nr 16

Nr 5

Nr 11


            Nr 17

Nr 6

Nr 12

Nr 18

Nr 19

Nr 21


Nr 22


Nr 23


Nr 24


Nr 20