Artiklar - Matarengiposten

Matarengi Forskarförening

i Övertorneå

Matarengi Forskaförening Logga

Artiklar - Matarengiposten

 

 

 

- 1909 års Matarengi-Posten - Nyutgåva 2009

 

- Artiklar på Matarengiforskarföreningens hemsida - Sören Lejonclou

 

- Matarengi Tingshus - Tage Hietala

- Resa genom Sveriges och Norges Lappmarker 1821 - Sören Leijonclou

 

- Resenärer på Nordkalotten i forna Tider - Sören Leijonclou

- Nordkalottens kultur- och forskningscentrum - Marita Mattson Barsk

 

- Byar, Hemman, Mantal och Geografiska lägen i Övertorneå socken

- Soldaterna i Torne Kompani eller Majorens kompani - Sören Leijonclou

- Presentation av Hilja Byström - Marita Mattsson Barsk

 

- Matilda Fogman - barnmorska och andlig moder - Marita Mattsson Barsk

- Släktgården Aunes över 200 år

 

- Röda Kvarn

- Från Tornedalen till Nordnorge

 

- Maggie från Orjasjärvi - Roland Juntti

- Corvetten Carlskrona - en svensk stolthet

- Ödemarks liv eller Saras saga - Harry Johansson

 

- St Andreas Notfiskarnas skyddshelgon i Särkilax - Östen Bucht

- Ett emigrantöde - Isak Wilhelm Huhta - Ragnar Sannemalm

- Till minne av Erik Wahlberg - Sören Leijonclou

 

- Kilkula med betydelsen karvstock - Östen Bucht

- Timmerhuggaren Salkon Pekka i Joenkylä - Sture Torikka

 

- Clara Johansdotter Grapes anförvanter 1500-1600 - Per-Olof Snell

 

- Hiirivaara begravningsplats i Haapakylä - Skogskyrkogården - Harry Johansson

- Att sälja torsk och köpa en kostym - Sture Torikka

 

- Birkarlarna i Armassaari och Niemis - Per-Olof Snell

- Solkorset - ett uttryck för soldyrkan vid Norra Polcirkeln - Östen Bucht

 

- Birkarlarna på Oravaisensaari och deras anförvanter - Per-Olof Snell

- Hietaniemi gård - Östen Bucht

 

- Varifrån kom Nicolaus Nicolai Ulopolitanus? - Per-Olof Snell

- Lyngenhästen, Tornedalshästen, Nordlandshästen - Östen Bucht

- Besök av Jay Isaacson - Ingrid Fryksell och Ann-Kristin Sundelin

 

 

- Projekt Särkilax 400 år - Leif Toolanen och Jan Tollin

- Kaulirannan asutus 1500-1600 luvulla - Pekka Vanhainen

- Bosättning i Kaulinranta 1500-1600 talen - P Vanhainen (T Wahlberg)

- Utdrag ur dagsverksbok för flottning vid Torneälv - Vega Kihlström

- Jay Isaacson Walked Where His Ancesters Walked - Jay Isaacson

 

- 2016 års Släktforskardagar i Umeå - Marita Mattsson Barsk

- Knektar från Övertorneå socken 1624-1629 och om

en veteran från Trettioåriga kriget - Petter Antti

- Den tidiga sjöfarten från Torne socken - Per-Olof Snell

 

- Ohtana-Hannu - Petter Antti

- Torneås första borgmästare och deras familjekrets

Några livsöden - Per-Olof Snell

- Den tidiga sjöfarten från Torne socken - Per-Olof Snell

 

- Statsmakternas uppföljning av predikosjukan eller ”Den Wiklundska

rörelsen” i Övertorneå under 1770-talet - Marita Mattsson Barsk

- Kaulinrannan karsinapadot vuosina 1791-1920 ja 1929-1958

- Pekka Vanhainen

- Karsinapator i Kaulinranta åren 1791-1920 och 1929-1958 - Pekka

Vanhainen

 

- Utdrag ur Dagboks anteckningar Flotting i Torneälv i Karungi distrikt

- Vega Kihlström

- Träsken och gäddan – torneåböndernas insjöfiske under 1500-

talet - Petter Antti

 

Nr 2

Nr 8

Nr14

Nr 3

Nr 9

Nr 15

Nr 4

Nr 10

Nr 16

Nr 5

Nr 11

Nr 17

Nr 6

Nr 12

 

Nr 18

Nr 7

Nr 13

Nr 19

Nr 20